Pastor Alexander

Alexander Emoghene is de oprichter en pastor van Claypot Church die gevestigd is te Schiedam. Hij verkreeg zijn internationale visie van Claypot Church op 16 april 2006. Samen met zijn vrouw Judith Emoghene verliet hij zijn verblijf in London naar Nederland om zijn visie te verwezenlijken.  

Zijn eerste eredienst vond plaats in de woonkamer van zijn toenmalige studio gevestigd in het westelijke gedeelte van Rotterdam met een opkomst van 3 personen. Deze opkomst is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen.

Claypot Church vormt een christelijke centrum in Nederland. Door onderwijzing en aanmoediging wordt de Christen in staat gesteld uiteindelijk te komen waartoe zij geroepen zijn in dit leven.

De visie wordt ondersteunt door 3 focuspunten:

Het Doel – Een leven leiden van totale toerusting
De Bestemming- Je doel in vervulling brengen
Het Succes – Overwinning bereiken in je leven

Je doel realiseren, komen tot jouw bestemming en Succes bereiken